Få kontroll på driften

Tamigo hjelper deg med å utnytte virksomhetens potensiale, fullt ut!

Prøv gratis

Tamigo er førende innen online workforce management i Norge

Vaktplan skaper merverdi

Vi hjelper våre kunder med å øke omsetningen og å redusere lønnskostnadene, gjennom en komplett håndtering av hele vaktplanprosessen - fra de første vakter legges inn i vaktplanen til timene overføres til de rette lønnsarter i lønnssystemet.

Utforsk mulighetene

Styr driften med Tamigo App

Tamigo App gir deg alle de muligheter og funksjoner, din virksomhet har bruk for i den daglige drift. Alt prosessmessig kan utføres fra appen, som raskt blir et uunnværlig arbeidsredskap. Godkjenn eller avvis bud på vakter, vaktbytter eller fravær.

Utforsk mulighetene

Enkel kommunikasjon

Kommunikasjonen i Tamigo foregår automatisk via sms og/eller e-post. Det betyr at det alltid er dokumentasjon for at medarbeiderne er oppdaterte i forhold til den siste nye i vaktplanen. Det gir trygghet for alle roller i virksomheten.

Utforsk mulighetene

I Tamigo går systemets HR-funksjoner hver dag i dialog med medarbeiderne

Felles dokumenter

Involver medarbeiderne og implementér kunnskaps-deling i praksis, ved å gjøre dokumenter som f.eks. Medarbeider- og utviklingssamtaler (MUS) og personalhåndboken tilgjengelig i Tamigo. Du kan også enkelt hente opp og lagre relevante dokumenter pr. medarbeider i Tamigo.

Utforsk mulighetene

Kompetansestyring

Er de riktige personer på arbeide? I Tamigo kan du lett tildele medarbeiderne kompetanser, og dermed sikre at personer med den nødvendige kompetanse er på arbeide, når det er nødvendig. Kompetanse-oversikten kan enkelt gjøres til en en integrert del av vaktplanen i Tamigo.

Utforsk mulighetene

Effektiv kunnskaps-deling

Tamigo leverer infrastrukturen til effektiv kunnskaps deling internt i virksomheten. Med Tamigo kan ledelsen være sikker på, at medarbeiderne alltid kommer innom den digitale oppslagstavlen med oppdatert virksomhetsinformasjon, og at de alltid har adgang til relevante dokumenter i deres personlige Tamigo-løsning.

Utforsk mulighetene

Tamigo summerer medarbeidernes utførte arbeidstimer korrekt, og overfører dem til ditt lønnssystem - det sikrer lave, stabile lønnomkostninger og høy validering

Alltid korrekt lønnsutbetaling

Tamigo sjekker automatisk hver enkelt lønnseksport for manglende- eller ukorrekte data. Dermed er virksomheten alltid sikret mot feil utbetalinger, ustabile lønnsomkostninger samt eventuelt de-motiverte og utilfredse medarbeidere.

Utforsk mulighetene

Sikker validering av utførte timer

Tamigo skaper automatisk høyere validitet på utførte timer, idet medarbeidere løpende kan følge egne timer og dermed få korrigert feil innen lønns-kjøring. De ansvarlige for lønn har alltid oversikt - hele veien - over alle utførte arbeidstimer for alle involverte.

Utforsk mulighetene

Spar tid og penger

Tamigo Touch er intelligent timeregistrering via et digitalt stemplingsur. Virksomheter, som bruker Tamigo Touch, opplever ofte en reduksjon av lønnsomkostningene, fordi medarbeiderne kun blir betalt for effektiv arbeidstid – hverken mer eller mindre. Tamigo Touch kan også settes opp på medarbeideres smart telefon om man ønsker.

Utforsk mulighetene

Tamigo samler hele den økonomiske verdikjeden i ett og samme brukervennlig system

Hold styr på driften

Få et presist bilde av butikkenes prestasjoner og daglige drift - enkeltvis og samlet - via direkte adgang til rapporter. For eks. produktivitet, budsjetter, lønnsprosenter, forventet omsetning, bemanning vs. kundetall.

Utforsk mulighetene

Lett og gjennomsiktig benchmarking

Tamigo tilbyr som en av få aktører på markedet, uhindret adgang til alle relevante opplysninger på tvers av organisasjonen. Det betyr at ledelsen, enkelt kan få et presist innblikk i den enkelte butikk/avdelings bemanningssituasjon og lønnsomkostninger.

Utforsk mulighetene

Se inn i "glasskulen"

Se om du legger vaktplaner frem i tid, over budsjett, eller finn ut om du ligger innenfor ønsket lønnsprosent. Økonomirapportene gir oversikten og dermed mulighet for å treffe pro-aktive beslutninger, som styrker forretningen og gir en bedre bunnlinje.

Utforsk mulighetene

Bli klokere på hva vi kan hjelpe din virksomhet med:

”Før Tamigo, brukte jeg fire ganger så lang tid på å legge vaktplan og holde den oppdatert, som det jeg gjør i dag.”

Teamleder, Camilla Nilsen
Vitalegruppen AS

«Før og etter at vi innførte Tamigo, er som før og etter steinalderen i vår bedrift».

Administrerende direktør, Unni Mesel
Aquarama

”Før Tamigo brukte vi kalender og et regnark til å planlegge ut fra, så derfor vet jeg, at jeg ikke vil unnvære Tamigos vaktplan.”

Shell-forhandler, Allan Hansson
Shell

Vi kan hele tiden, uansett hvor vi er, i «real time», se hvem som er på jobb i de ulike restaurantene.

Anders Nilsson, Controller BAR kjeden
BAR

Nyheter fra Tamigo

Innflytelse på egen arbeidstid, gir positiv innvirkning på ansatte!

Som daglig bruker av Tamigo har du kanskje allerede erfart dette. Muligheten for vaktbytte, by på åpne vakter eller å by ut vakter du selv ikke kan jobbe via Tamigo har en positiv effekt på arbeidsliv-balansen – Spesielt om du har uregelmessige arbeidstider.

En ny studie utført av Danish National Research Centre for Working Environment (NFA ) viser at det å kunne influere egen arbeidstid, via et IT system, ikke bare reduserer stress, men også gir bedre søvn og familieliv generelt. Det psykososiale arbeidsmiljøet blir også merkbart bedre, viser undersøkelsen.

Innflytelse teller

Ansatte med uregelmessig arbeidstid oppdaget at arbeidspresset ble betraktelig redusert, konkluderer forskningen.

I Tamigo ser vi frem til å videreføre utvikling av nye funksjoner som bidrar til økt innflytelse og positive opplevelser for den ansatte, gjennom å introdusere enda flere brukervennlige funksjoner i online versjonen og Tamigo Appen.

 

 

Unge ansatte fremtvinger behovet for digitalisering

Uten en online vaktplan og en smarttelefon app til å kommunisere med timelønnet ungdom innen handel, kan gi trøbbel.

Å ta en jobb innen handel, er typisk det første møte med arbeidslivet for mange unge. Derfor er også de fleste innen handelsnæringen nærmest “født” med en Smarttelefon i hånden og uinnskrenket tilgang til internett. Som en konsekvens er god ledelse i dag, tett knyttet til hvor god virksomheten er til å kommunisere med de “digitalisert innfødte”.

“Om du har behov for å kommunisere med unge mennesker i dag, er tilgjengelighet nøkkelen. De er alltid online, og derfor må også vaktlister være tilgjengelig online” sier Max Skov Hansen, som er butikksjef i en av de mest suksessrike REMA 1000 butikkene i Danmark

Digital kommunikajson har betydning

Max Skov Hansen sier at "Generasjon Online», forventer fleksibilitet og god digital kommunikasjon på arbeidsplassen. På hans arbeidsplass har alle tilgang til vaktplanene via Tamigo app’en, som også automatisk sender tekst beskjeder om vaktbytte, godkjennelse av fravær og åpne vakter. I tillegg sikrer han at all informasjon og viktige beskjeder, umiddelbart er tilgjengelig i Tamigo app’en

Max Skov Hansen, tror også at virksomheter med Excel utskrift av vaktplanene hengende på bakrommet, vil møte problemer dersom de ønsker å sikre presis kommunikajson med yngre ansatte.

«For de fleste gjelder det at de ikke forsøkt å ha en jobb tidligere, der det ikke er online tilgang til vaktlistene. Derfor, etter å ha jobbet for meg en tid, og de skal ut i ny jobb der vaktlistene er på papir, blir både de og ny arbeidsgiver overrasket!»

Mer enn 260 REMA 1000 butikker i Danmark bruker online vaktplaner og app for smarttelefoner fra Tamigo.

 

Jordbærpikene - styrer arbeidsdagen med Tamigo

Over hele Norge finner du restaurantkjeden Jordbærpikene. Med Tamigo Vaktplan opplever de ansatte bedre oversikt over vakter/arbeidstider, lønn og fravær. Med vaktplanene og siste beskjeder og meldinger fra restaurantsjefen i lommen (Tamigo App'en) er de alltid oppdatert med siste endringer. At restaurantsjefen uansett hvor hun/han befinner seg kan se hvem som er på jobb, når de logget på og hele tiden oppdatere vakt-/timelister og de siste viktige beskjeder, gir alle mer tid og ro til å tilberede det optimale måltidet for deg som gjest.  

Kom i gang med en gang