Få kontroll på driften

Tamigo hjelper deg med å utnytte virksomhetens potensiale, fullt ut!

Prøv gratis

Tamigo er førende innen online workforce management i Norge

Vaktplan skaper merverdi

Vi hjelper våre kunder med å øke omsetningen og å redusere lønnskostnadene, gjennom en komplett håndtering av hele vaktplanprosessen - fra de første vakter legges inn i vaktplanen til timene overføres til de rette lønnsarter i lønnssystemet.

Utforsk mulighetene

Styr driften med Tamigo App

Tamigo App gir deg alle de muligheter og funksjoner, din virksomhet har bruk for i den daglige drift. Alt prosessmessig kan utføres fra appen, som raskt blir et uunnværlig arbeidsredskap. Godkjenn eller avvis bud på vakter, vaktbytter eller fravær.

Utforsk mulighetene

Enkel kommunikasjon

Kommunikasjonen i Tamigo foregår automatisk via sms og/eller e-post. Det betyr at det alltid er dokumentasjon for at medarbeiderne er oppdaterte i forhold til den siste nye i vaktplanen. Det gir trygghet for alle roller i virksomheten.

Utforsk mulighetene

I Tamigo går systemets HR-funksjoner hver dag i dialog med medarbeiderne

Felles dokumenter

Involver medarbeiderne og implementér kunnskaps-deling i praksis, ved å gjøre dokumenter som f.eks. Medarbeider- og utviklingssamtaler (MUS) og personalhåndboken tilgjengelig i Tamigo. Du kan også enkelt hente opp og lagre relevante dokumenter pr. medarbeider i Tamigo.

Utforsk mulighetene

Kompetansestyring

Er de riktige personer på arbeide? I Tamigo kan du lett tildele medarbeiderne kompetanser, og dermed sikre at personer med den nødvendige kompetanse er på arbeide, når det er nødvendig. Kompetanse-oversikten kan enkelt gjøres til en en integrert del av vaktplanen i Tamigo.

Utforsk mulighetene

Effektiv kunnskaps-deling

Tamigo leverer infrastrukturen til effektiv kunnskaps deling internt i virksomheten. Med Tamigo kan ledelsen være sikker på, at medarbeiderne alltid kommer innom den digitale oppslagstavlen med oppdatert virksomhetsinformasjon, og at de alltid har adgang til relevante dokumenter i deres personlige Tamigo-løsning.

Utforsk mulighetene

Tamigo summerer medarbeidernes utførte arbeidstimer korrekt, og overfører dem til ditt lønnssystem - det sikrer lave, stabile lønnomkostninger og høy validering

Alltid korrekt lønnsutbetaling

Tamigo sjekker automatisk hver enkelt lønnseksport for manglende- eller ukorrekte data. Dermed er virksomheten alltid sikret mot feil utbetalinger, ustabile lønnsomkostninger samt eventuelt de-motiverte og utilfredse medarbeidere.

Utforsk mulighetene

Sikker validering av utførte timer

Tamigo skaper automatisk høyere validitet på utførte timer, idet medarbeidere løpende kan følge egne timer og dermed få korrigert feil innen lønns-kjøring. De ansvarlige for lønn har alltid oversikt - hele veien - over alle utførte arbeidstimer for alle involverte.

Utforsk mulighetene

Spar tid og penger

Tamigo Touch er intelligent timeregistrering via et digitalt stemplingsur. Virksomheter, som bruker Tamigo Touch, opplever ofte en reduksjon av lønnsomkostningene, fordi medarbeiderne kun blir betalt for effektiv arbeidstid – hverken mer eller mindre. Tamigo Touch kan også settes opp på medarbeideres smart telefon om man ønsker.

Utforsk mulighetene

Tamigo samler hele den økonomiske verdikjeden i ett og samme brukervennlig system

Hold styr på driften

Få et presist bilde av butikkenes prestasjoner og daglige drift - enkeltvis og samlet - via direkte adgang til rapporter. For eks. produktivitet, budsjetter, lønnsprosenter, forventet omsetning, bemanning vs. kundetall.

Utforsk mulighetene

Lett og gjennomsiktig benchmarking

Tamigo tilbyr som en av få aktører på markedet, uhindret adgang til alle relevante opplysninger på tvers av organisasjonen. Det betyr at ledelsen, enkelt kan få et presist innblikk i den enkelte butikk/avdelings bemanningssituasjon og lønnsomkostninger.

Utforsk mulighetene

Se inn i "glasskulen"

Se om du legger vaktplaner frem i tid, over budsjett, eller finn ut om du ligger innenfor ønsket lønnsprosent. Økonomirapportene gir oversikten og dermed mulighet for å treffe pro-aktive beslutninger, som styrker forretningen og gir en bedre bunnlinje.

Utforsk mulighetene

Bli klokere på hva vi kan hjelpe din virksomhet med:

”Før Tamigo, brukte jeg fire ganger så lang tid på å legge vaktplan og holde den oppdatert, som det jeg gjør i dag.”

Teamleder, Camilla Nilsen
Vitalegruppen AS

«Før og etter at vi innførte Tamigo, er som før og etter steinalderen i vår bedrift».

Administrerende direktør, Unni Mesel
Aquarama

”Før Tamigo brukte vi kalender og et regnark til å planlegge ut fra, så derfor vet jeg, at jeg ikke vil unnvære Tamigos vaktplan.”

Shell-forhandler, Allan Hansson
Shell

Vi kan hele tiden, uansett hvor vi er, i «real time», se hvem som er på jobb i de ulike restaurantene.

Anders Nilsson, Controller BAR kjeden
BAR

Nyheter fra Tamigo

Tamigo på spansk!

Velkommen til 548 millioner potensielle kunder! Tamigo er nå også tilgjengelig på spansk, heri på web-løsningen og Tamigo App til alle smartphones: iPhone , Android og Windows. Dessuten er det i dag også mulig for spanske kunder at få kvalifisert support på morsmålet.

Tredje største språk på internett

 en undersøkelse foretatt av den førende spanske tilbyder av telekommunikasjon , Telefónica, inntar spansk en tredjeplass blandt de mest brukte språk på internett. 7,8% av al kommunikasjon på internett foregår i dag på spansk.

Hos oss i Tamigo vil vi først og fremst konsentrere oss om det lovende spanske marked, men veien til en lang rekke spansk-talende markeder verden over ligger nå åpen. 

 

 

Nå kommer helligdagene. Har du kontroll?

I månedene april og mai kommer helligdagene på løpende bånd. Påske. 1.mai, Kr. himmelfarts dag, 17.mai og Pinse. Har du kontroll? 

Holder din virksomhet åpent på helligdager, skal Tamigo beregne korrekt helligdagstillegg. Sørg for at innstillingene i lønnsmodellene i Tamigo fanger opp helligdagstillegget automatisk. Som Administrator kan du enkelt kontrollere om din Tamigo klient er satt opp korrekt for å beregne helligdagstillegg.

Dette gjør du!

Gå til meny "Innstillinger" og venstre men "Oppsett lønnsmodell". Klikk på det oransje feltet Helligdager for å se om helligdager for 2015 er satt opp i tabellen. Er de ikke det Velg 2015 og klikk på Sett inn helligdager. Tamigo henter inn alle offisielle helligdager for 2015 i tabellen, og foreslår beregning av helligdagstillegg fra kl. 00:00 - 24:00 alle dager. Avviker dine regler for tillegg, juster tidene/datoene.

Usikker? Ta kontakt med oss på supportno@tamigo.no

 

Våren og løpetid!

I Tamigo er vi glade og stolte over å ønske Løplabbet velkommen som kunde. På Løplabbet er de eksperter på å gi deg de rette anbefalinger når det gjelder skotøy for deg på farten. Med våren i anløp, er det mange mosjonister som igjen ser frem til å komme seg ut på veien eller i skog og mark. Med Tamigo har alle ansatte i Løplabbet kontroll på egne vakttider, timelister og annen relevant informasjon.  

Det betyr at alle dyktige medarbeidere i Løplabbet kun har fokus på å bistå deg som kunde.

Kom i gang med en gang