Aquarama

«Før og etter at vi innførte Tamigo, er som før og etter steinalderen i vår bedrift».

I mars 2013 fikk Kristiansand og landsdelen sitt nye aktivitetssenter. Aquarama er et komplett anlegg med badeland, idrettsbasseng, stupeanlegg, spa, treningssenter, idrettshall og ulike tilbud innen folkehelse.                                                                                                                                                                   «I en sesongbetontbedrift som Aquarama med lange åpningstider, mye skiftordninger og masse deltidsansatte som også jobber i flere avdelinger, har Tamigo blitt et uunnværlig verktøy der man både som planlegger og som medarbeider, lett holder oversikten i alle avdelinger, fra dag til dag og fra periode til periode. Før og etter vi innførte Tamigo er som før og etter steinalderen i vår bedrift» sier Unni Mesel, Administrerende Direktør i Aquarama . «Fra ufullstendige timelister på papir som man måtte bruke mye tid på å tyde og dobbeltsjekke, er det nå mye lettere å holde oversikt.»

Kontroll og oversikt

«For våre ansatte har det blitt mye enklere å holde seg oppdatert på både egne og andres vakter via Tamigo. Ikke minst via appen som de fleste har lastet ned på sin mobil. Det er også meget enkelt å bytte vakter, legge ut ledige vakter, by på vakter med mere». forteller Unni Mesel

«Tamigo har også et stort potensiale som system, som vi bare så vidt har begynt å utnytte. sier Unni Mesel og fortsetter. «Det faktum at vi kan registrere f.eks. lønnsbudsjetter og holde løpende oversikt over personalkostnader i forhold til budsjett er både nyttig for ledelsen og ikke minst motiverende for de mellomledere som blir målt på timeforbruket i sin avdeling.  


Det som også er gull verdt er at det er mulig å hente ut statistikk av ulikt slag for en valgfri periode.

Kommunikasjonsplattform og Intranett

«Ettersom vi ikke har utviklet noe eget intranett bruker vi også Tamigo for å få ut informasjon til samtlige medarbeidere på en effektiv måte. Eksempelvis sender vi sms via systemet ved viktig informasjon - der vi evt henviser til utfyllende opplysninger på Tamigo eller på nettsidene. Videre legger vi ut hele dokumenter til bruk ved behov; rett og slett som et oppslagsverk alle har tilgang til når de trenger det.». Avslutter Unni Mesel

 Tamigo kan langt på vei dekke en virksomhets behov for HR/Personalsystem.