Baresso Coffee

"De butikksansvarlige er raskt i stand til å legge optimale vaktplaner."

Veksten av kaffebarer i de største byene i Danmark har forsterket konkurransen om å gjøre seg attraktiv for kaffetørste dansker. Inger Luciani, administrativ leder for Baresso Coffee, vektlegger viktigheten av å ha kontroll med medarbeidertimer og lønnskostnader for å kunne drive en økonomisk sunn kjede av kaffebarer  – en kjerneoppgave Tamigo har administrert med suksess i Baresso siden 2012.


Uansett land og kultur har vårt første inntrykk – at Tamigo er et brukervennlig planleggings verktøy for samtlige ansatte – blitt konfirmert.

Lønn på 10 minutter

I 2012 valgte den velkjente kjeden med flamme logoen, å implementere Tamigo Online bemanningssystem, som da erstattet et «trøblete, lite fleksibelt og tidkrevende system». Før Tamigo, tok det opp til halvannen dag å klargjøre Timelister, erindrer Inger Luciani. Nå bruker vi 10 minutter på å ferdigstille og sende en feilfri fil fra Tamigo til lønnssystemet og ut til ca. 500 Baresso ansatte!

Selv om overføring av Timeliste til lønn er et konkret eksempel på hvordan Tamigo har lettet den administrative arbeidsbyrden for Baresso sentralt, er det ute i den enkelte travle kaffebar at fordelene ved bruk av Tamigo oppleves best.

Kaffebarens A-B-C

Inger Luciani er spesielt imponert over at Tamigo oppleves som veldig brukervennlig. Nye Barristaer lærer å bruke kjernefunksjonene, vaktplanlegging og vaktbytter veldig raskt.

Enkel tilgang til målrettet kommunikasjon for leder av den enkelte kaffebar, eller til alle kaffebarene samlet er også en stor fordel på ledelsesnivå. Med få klikk kan Inger Luciani, frem i tid se om det er balanse i kaffebarenes planlagte lønnskostnader og planlagt omsetning

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene hos Baresso. Ifølge Inger Luciani, er tidene hvor man bare kunne åpne en kaffebar og håpe på at kunder og omsetning kom av seg selv, definitivt over.

"Dersom jeg skulle starte på nytt i dag, ville et profesjonelt vaktplansystem være en av mine første investeringer. Det er tøft å få suksess i denne bransjen, om du ikke også har kontroll på bemanning og vaktlister».