Bolia.com

"Tamigo er et planleggingsverktøy, som alle våre medarbeidere opplever som meget brukervennlig."

Det er ikke så uvanlig for detalj-kjeder som drømmer om ekspansjon, til slutt å ende opp med å implementere ulike digitale bemannings-systemer, som er utviklet i de land kjeden er representert.  

 

Men, denne praksisen er langt fra optimal, ikke minst fordi ansattes interne mobilitet i organisasjonen blir tungvinn og kostbar når de må læres opp bl.a. i ulike bemanningssystemer på tvers av landegrenser.

 

"Før vi (Bolia.com, forfatters note) valgte et vaktplan system, undersøkte vi markedet gjennomgående. Vi valgte Tamigo fordi systemet allerede dekket en rekke land der vi var representert og var enkelt å bruke" sier Internasjonal HR-manager i Bolia.com, Anette Sørensen.

 

Oversikt over lønnskostnader og deltids ansatte

 

I dag er den suksessrike møbel kjeden representert i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, med totalt 32 butikker. Alle ansatte i alle land har gitt Tamigo en god mottagelse, sier Anette Sørensen.

 

"Uansett land og kultur, har vårt første inntrykk – at Tamigo er et brukervennlig planleggingsverktøy for samtlige ansatte – blitt konfirmert."

 

Videre, sett fra hovedkontoret, gir Tamigo oss en uvurderlig oversikt over lønnskostnadene og en korrekt avlønnings-prosess for alle butikker og typer ansatte, som for detalj bransjen innebærer en rekke deltids ansatte i tillegg til faste, sier Anette Sørensen.

 


Vi har mange deltidsansatte, fordi vi har bruk for medarbeidere, som kun arbeider ettermiddager og weekender. Derfor kan det også være mange endringer i vaktplanen, men det styres enkelt med Tamigo med et minimum av administrative ressurser.

 

Bakket opp av mer enn 50 talentfulle designere, er Bolia.com en av Europas mest produktive design virksomheter. Bolia.com planlegger å åpne nye Consept butikker i alle større byer i Tyskland i de kommende årene, i tillegg til flere nye butikker i Norge.

 

.