Lakrids by Johan Bülow

"Tamigo har gitt både ledelsen og medarbeiderne en oversikt over vaktplaner og lønn, som vi ikke kunne få på andre måter."

Sjokolade-overtrukket lakris med chili-kjerne var for bare få år siden, ikke et produkt som ble levnet noen stor mulighet i markedet. Men i dag ryker de små eksklusive lakris-eskene over disken i så store mengder, at ”Lakrids by Johan Bülow” hele tiden utvider – vel å merke uten at administrasjonen av vaktplaner og voksende lønnsutbetalinger har eksplodert av den grunn, sier markedssjef i ”Lakrids”, Anita Møllebro.

Lakrids by Johan Bülow valgte i 2012 å skifte til Tamigos online vaktplanløsning. Dengang ble de håndskrevne vaktplanene erstattet av alltid oppdaterte og fullautomatiske vaktplaner samt en presis timeregistrering ved hjelp av Tamigos Touch tidstempling.

”Tamigo har gitt både ledelse og medarbeider en oversikt over vaktplaner og lønn, som vi ikke kunne få på andre måter,” sier Anita Møllebro, markedssjef i Lakrids.

 

App treffer unge medarbeidere

Tamigo har ikke bare minimert det tidskrevende, manuelle inntastingsarbeidet hos Lakrids, men også forbedret medarbeiderkommunikasjonen.

Og nettopp den knirkefrie kommunikasjonen med den meget unge medarbeiderstaben, hvorav mange stadig er under utdanning, er ekstrem viktig for Lakrids, forklarer Anita Møllebro.


Når man som Lakrids kun har unge mennesker ansatt, er det en kjempe fordel, at kommunikasjonen omkring vaktplaner og vaktbytte foregår via sms’er på Tamigos brukervennlige app. Før vi fikk Tamigo, sendte vi mails til medarbeiderne, men det reagerte de nesten aldri på.

Anita Møllebro forteller, at det tidligere kunne være en ”fest” å få vaktplanene i de tre eksisterende butikkene til å henge sammen i eksamens periodene.

Hun legger derfor ikke skjul på, at Tamigo fremover er en naturlig del av Lakrids’ ekspansjonsplaner med kommende butikker i Københavns Lufthavn Kastrup og i Magasin i Aarhus. Utover det blir neste skritt å få implementert Tamigo i Lakrids’ fabrikk i Taastrup.

”For fabrikksjefen er lønns-kjøringen den verste dag i måneden, mens jeg bare kan gjøre det med et klikk i Tamigo.”