Shell

”Før Tamigo brukte vi kalender og et regnark til å planlegge ut fra, så derfor vet jeg, at jeg ikke vil unnvære Tamigos vaktplan.”

Shell stasjonen i Nykøbing, Sjælland fyller en viktig funksjon i lokalmiljøet.  Kunder fyller ikke bare opp bilene med drivstoff. Stasjonen fungerer også som et fortreffelig substitutt til den lokale baker og kjøpmann som har stengt på søndager. 

Stasjonen er også en av de viktigste arbeidsgivere for unge i lokalsamfunnet, ifølge driver Allan Hansson, som raskt adopterer vaktplanene og den smarte Tamigo appen når de begynner i arbeide

 "De unge finner lynraskt ut hvordan de kan by på ledige fri-vakter og bytte vakter seg imellom via Tamigo, uten at jeg på noen måte behøver å hjelpe dem». Vi kommuniserer også en god del med våre ansatte via Appen og Informasjonssiden i web løsningen, så Tamigo gjør definitivt arbeidsdagen vår enklere», sier driver Allan Hansson. 


Hos oss har vi et gjennomgående tema, og det handler om å gjøre hverdagen enklere for oss selv. Her spiller Tamigo en sentral rolle.

 

sier Allan Hansson og fortsetter:

 ”Før Tamigo brukte vi kalender og et regneark til at planlegge ut fra, så derfor vet jeg, at jeg ikke vil unnvære Tamigos vaktplan.”

 ”Når Tamigo eksempelvis overfører de faktiske timer i timeliste automatisk til lønnssystemet, er det et vesentlig bidrag til å gjøre min hverdag enklere.”