Vitalegruppen AS

”Før Tamigo, brukte jeg fire ganger så lang tid på å legge vaktplan og holde den oppdatert, som det jeg gjør i dag.”

Inntil 2013 var vaktplanleggingen hos en av de største tilbydere av ytelser til helse- og omsorgssektoren i Norge, Vitalegruppen AS, en tidkrevende oppgave. Ikke minst for teamlederne som både skal legge vaktplaner for opptil 50 medarbeidere om gangen, samt holde vaktplanen oppdatert.

Skiftet fra manuell vaktplanlegging og oppdatering i et Excel-ark, til Tamigos online vaktplan har endret teamleder Camilla Nilsens arbeidsliv dramatisk.

”Før Tamigo, brukte jeg fire ganger så lang tid på å legge vaktplan og holde den oppdatert, som det jeg gjør i dag,” sier Camilla Nilsen.

Utover det, er Tamigo App til alle smarttelefoner et nøkkelredskap i den daglige kommunikasjon med medarbeiderne, forteller Camilla Nilsen.


Det første jeg sjekker om morgenen er Tamigo Appen. Her kan jeg se, hvem som har budt på ledige vakter, og det er også her jeg legger ut ledige vakter med et enkelt klikk.

"Som Teamleder har jeg full kontroll over hele vaktplansprosessen, uansett hvor jeg befinner meg. Samtidig har medarbeiderne også alltid adgang til den nye, oppdaterte vaktplanen via Tamigo Appen.”

Tamigo gir pasienter trygghet

Ifølge Camilla Nilsen er det ikke bare medarbeiderne som har fått det enklere med bruk av funksjonene for vaktbytter, bud på ledige vakter og utbud av egne vakter. Pasienter, som er en del av ordningen om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), har også adgang til deres egen Tamigo, noe som gir trygghet i hverdagen.

”Mange pasienter med akutt behov for pleie og omsorg i hverdagen, har bruk for forutsigbarhet. Med Tamigo slipper de overraskelser omkring skiftende omsorgspersonale, fordi de med Tamigos intuitivt oppbyggde vaktplan både kan se og har innflytelse på hvem som kommer på arbeide i dag, i morgen og om en uke.”

”Derfor er Tamigo skreddersydd til helse- og omsorgssektoren.”

Vitale har i dag tjenestekonsesjon for levering av BPA i 31 kommuner.