Tamigo -raskeste vei til målet

mandag, september 21, 2015

Virksomheter som trer inn i nye markeder møter ofte en myriade av forskjellige land-spesifikke krav og utfordringer. Men å bruke ett felles workforce management system, på tvers av landegrensene, kan redusere implementeringstiden og redusere implementering kostnaden betraktelig.

Det er ikke uvanlig for ekspanderende kjeder innen, for eks. handel, å ende opp med å implementere ulike workforce management systemer, alle utviklet i vertslandet.

Men denne praksisen, er langt fra optimal av et utall grunner:

  • Det gjør ansattes mobilitet internt (mellom land) blir tyngre

  • Liten eller ingen mulighet for sentral oversikt på tvers av landegrenser

  • Hovedkontoret vil måtte bruke ulike metoder og veier for å sammenstille nøkkeltall

  • Dyrt og tidkrevende for ledelsen å sette seg inn i de ulike systemene

  • Ikke mulig å kommunisere direkte, ut til alle ansatte samtidig, gjennom ett system.  

Dele samme “virkelighet”.

Fler og fler internasjonale virksomheter ser derfor etter ett felles workforce management system som uansett lokasjon gir tilgang til ‘en felles oppfatning av virkeligheten’.

Et av Europas mest produktive designvirksomheter. Bolia.com, fant at Tamigo gjorde nettopp det:

"Før vi (Bolia.com, forfatters note) valgte et vaktplan system, undersøkte vi markedet gjennomgående. Vi valgte Tamigo fordi systemet allerede dekket en rekke land der vi var representert og var enkelt å bruke" sier Internasjonal HR-manager i Bolia.com, Anette Sørensen..

Tamigo benyttes av Bolia.com i Skandinavia og Tyskland.

 

Triumph Benelux: Tre land – ett workforce management system.

 Beslutningen om å implementere Tamigo for Triumph Benelux, som deres nye felles online workforce management system, ble enkelt av flere årsaker:

 “Våre Triumph kollegaer i Norge, Sverige og Danmark benyttet allerede Tamigo, og med stor tilfredshet. Derfor ble det naturlig for oss å starte opp med Tamigo i alle våre Triumph butikker i Benelux,” sier Lia Vos, HR & Lønn for Triumph Benelux.

 Hun fortsetter:

 “Som lønningsansvarlig for Triumph Benelux sparer jeg enormt med tid takket være Tamigo. Jeg kan enkelt eksportere alle nødvendige lønns komponenter knyttet til den månedlige lønnskjøringen i Tamigo og importere dette inn i vårt lønnssystem (Loket.nl).”

 Med Tamigo har Triumph Benelux nå erstattet tidkrevende og ineffektivt arbeide, med direkte tilgang til all relevant informasjon gjennom hele organisasjonen og mulighetene til å kommunisere direkte ut til alle ansatte og alle avdelinger på tvers av landegrenser.

 

Tamigo er tilgjengelig på ti språk. Med salgskontorer over store deler av Europa og et mannskap bestående av erfarne og kunnskapsrike medarbeidere, som bistår kunder med tilpasninger av lønns- og arbeidsreglement, fraværsregler og en rekke andre bekymringer man kan være sikker på å møte, når man ekspanderer i nye markeder.

Tamigo den raskeste veien til målet.