Bakerier

La Tamigo øke overskuddet i ditt bakerutsalg. Tamigo gjør hver dag en markant forskjell i butikker og kjeder, som ønsker å minimere de mange tidkrevende arbeidsoppgavene, som kjennertegner bakerbransjen. Vaktplanen, tidsregistreringen og medarbeiderkommunikasjonen håndterer du effektivt med Tamigo. Samtidig får du markedets beste økonomi-oversikt samt mulighet for enkel overføring av Timelisten til lønnssystemet, slik du alltid er i stand til at utnytte potensialet for ditt bakeri fullt ut – det gir overskudd for både deg og din virksomhet.

Prøv Gratis

Ha kontroll på lønnsomkostninger

Lønnsutgiften utgjør i mange bakeriutsalg 40-45% av den samlede omsetning og er derfor, uten sammenligning, den største utgiftsposten. Tamigo viser deg - helt ned på timenivå - hvordan din vaktplan bør se ut for å oppnå balanse mellom lønnsomkostninger og en ofte svingende omsetning – i dag og frem i tid.

Enkel og effektiv vaktplanlegging

Mange timelønnede, skiftende medarbeidere og varierende omsetning kjennetegner den alminnelige butikkdrift i bakerbransjen. Vaktbytte, bud på ledige vakter og fraværhåndtering blir derfor hurtig en tidkrevende prosess. Med Tamigos online vaktplan automatiseres disse oppgavene. Du tar beslutningene, medarbeiderne får beskjed, hvorpå vaktplanen oppdateres automatisk. Dermed er du alltid sikker på, at de riktige medarbeidere er på arbeide, uansett hvor du befinner deg i verden.

Enkel tidregistrering og overføring til lønn

Utbetaling av korrekt lønn til medarbeiderne er en av de største motivasjonsfaktorer på enhver arbeidsplass. Tamigo håndterer medarbeidernes mange forskjellige tillegg som du sammen med alle de faktiske vakter, registrert i timelisten, enkelt eksporterer til lønnssystemet via en fil. Medarbeiderne har til enhver tid adgang til deres egen timeliste, hvilket validerer den endelige lønnsutbetaling og motvirker konflikter.

"Jeg sparer veldig mange penger, fordi jeg i dag kun utbetaler lønn for den effektive arbeidstid."
Inge Christensen, innehaver av Guldbaker-butikkene i Svinninge og Fårevejle på Vestsjælland

Slik kommer du raskt igang

Det er enkelt å komme raskt igang med Tamigo.
Hvis din forretning krever litt mer hjelp i oppstartsfasen, kan vi i Tamigo tilby deg en rekke rimelige service ytelser. Som oppstarts-virksomhet kan du enten booke et personlig møte, hvor vi sammen kartlegger dine behov i forhold til Tamigo. Du kan også kjøpe en workshop for deg og dine nøkkelmedarbeidere - deretter er alle medarbeidere opprettet og har adgang til oppdaterte vaktplaner.
Til kjeder tilbyr Tamigo å håndtere hele prosessen omkring implementering, dataoverføring, sømløs integrasjon til lønnssystem og opplæring av driftsansvarlige. Vi utarbeider sammen en kjøreplan for prosessen, hvor vi så på bakgrunn av de spesifikke behov og ønsker som er avdekket, skreddersyr en gjennomføringsplan. Målet er å tilføre din kjede mest verdi - hurtigst mulig.

Tamigo anbefaler denne pakke til din bransje

Starter

Kom igang enkelt og godt

Fra 345 NOK

Per Butikk/Avd. pr. måned

Regular

Rask lønnsberegning og lønns-integrasjon

Fra 475 NOK

Per Butikk/Avd. pr. måned

Enterprise

Til kjeden som vil ha en bedre oversikt og kontroll

Kontakt oss for pris

Prøv nå helt gratis!

;