Butikker

Tamigo hjelper deg med å treffe kloke beslutninger – i dag og i fremtiden. Hos Tamigo har vår dyptgående bransjekunnskap sammen med vårt erklærte mål, om å gøre livet lettere for deg, din virksomhet og medarbeidere, resulteret i et enkelt, brukervennlig system. Tamigo erstatter tidkrevende administrasjon og manuell registrering med full-automatiske prosesser - fra vaktplanlegging og timeregistrering til budsjettering og overføring til lønn. Tamigo er på få år blitt det foretrukne system for en rekke store, danske, norske og internasjonale kjeder i detaljbransjen såvel som for mindre detaljkjeder og enkeltstående butikker. Systemet er med andre ord gjennomtestet i hverdagen i en av de mest konkurransepregede bransjer. Derfor kan du være sikker på, at du med Tamigo får en både driftssikker og fremtidssikker løsning, hvor kodeord som automatisering, kommunikasjon og uovertruffen oversikt er integreret i systemet.

Prøv Gratis

Forecast og produktivitet – vær der, når kundene er der

Hos Tamigo har vi utviklet en rekke funksjoner, som raskt og enkelt gjør deg i stand til å foreta de riktige disposisjoner med henblikk på å forbedre kundeservicen, øke salget og minimere lønnsomkostningene. Ved hjelp av innleste kundetall er Tamigo i stand til å gi et nøyaktig bilde av produktiviteten på timebasis i den enkelte butikk. På bakgrunn av forecasts kan butikksjefene deretter foreta bemanningsmessige disposisjoner i fremtiden på et veldokumentert grunnlag.

Lett og overskuelig benchmarking

Tamigo tilbyr som en av de eneste på markedet uhindret adgang til alle relevante opplysninger på tvers av organisasjonen. Det betyr, at ledelsen enkelt kan få et nøyaktig innblikk i den enkelte butikk's bemanningssituasjon og de planlagte lønnsomkostninger, akkurat som hovedkontoret også alltid har mulighet for å lage en samlet benchmark-analyse på tvers av butikkene. Direkte kommunikasjon med alle medarbeidere i alle butikker er dessuten en integrert funksjon i Tamigos kommuniksjons-modul.

Enkel tidregistrering og overføring til lønn

Utbetaling av korrekt lønn til medarbeiderne er en av de største motivasjonsfaktorer på enhver arbeidsplass. Tamigo håndterer medarbeidernes mange forskjellige tillegg som du sammen med alle de faktiske vakter, registrert i timelisten, enkelt eksporterer til lønnssystemet via en fil. Medarbeiderne har til enhver tid adgang til deres egen timeliste, hvilket validerer den endelige lønnsutbetaling og motvirker konflikter.

"Tamigo er et planleggingsverktøy, som alle våre medarbeidere opplever som meget brukervennlig."
Anette Sørensen, internasjonal HR-manager

Slik kommer du raskt igang

Det er enkelt å komme raskt igang med Tamigo.
Hvis din forretning krever litt mer hjelp i oppstartsfasen, kan vi i Tamigo tilby deg en rekke rimelige service ytelser. Som oppstarts-virksomhet kan du enten booke et personlig møte, hvor vi sammen kartlegger dine behov i forhold til Tamigo. Du kan også kjøpe en workshop for deg og dine nøkkelmedarbeidere - deretter er alle medarbeidere opprettet og har adgang til oppdaterte vaktplaner.
Til kjeder tilbyr Tamigo å håndtere hele prosessen omkring implementering, dataoverføring, sømløs integrasjon til lønnssystem og opplæring av driftsansvarlige. Vi utarbeider sammen en kjøreplan for prosessen, hvor vi så på bakgrunn av de spesifikke behov og ønsker som er avdekket, skreddersyr en gjennomføringsplan. Målet er å tilføre din kjede mest verdi - hurtigst mulig.

Tamigo anbefaler denne pakken til din bransje

Starter

Kom igang enkelt og godt

Fra 345 NOK

Per Butikk/Avd. pr. måned

Regular

Rask lønnsberegning og lønns-integrasjon

Fra 475 NOK

Per Butikk/Avd. pr. måned

Enterprise

Til kjeden som vil ha en bedre oversikt og kontroll

Kontakt oss for pris

Prøv nå helt gratis!

;