Caféer og Isbutikker

Tamigo gjør hver dag en markant forskjell for både store og små caféer og iskremforretninger i hele Skandinavia. Tamigos online vaktplanløsning passer perfekt til caféer og isbarer, som ønsker å minimere de mange tidkrevende arbeidsoppgaver, som kjennetegner bransjen. Vaktplanen, tidregistreringen og medarbeiderkommunikasjon håndterer du effektivt med Tamigo. Samtidig får du markedets beste økonomi-oversikt, så du alltid er i stand til å utnytte potensialet for din café/isbar fullt ut – dét gir overskudd for både deg og din virksomhet.

Prøv Gratis

Bedre styring med lønnsutgifter

Lønnsutgiften utgjør i mange caféer og isbarer 25-30% av den samlede omsetning og er derfor, uten sammenligning, den største utgiftspost. Tamigo gir en uvurderlig oversikt over lønnomkostningene, fordi du alltid kan se, hvor mye vaktplanen koster helt ned på timenivå - i dag, i morgen og om en måned. Tamigo viser deg presist hvordan din vaktplan bør se ut for å oppnå balanse mellom lønnsomkostninger og omsetning.

Enkel og effektiv vaktplanlegging

Mange timelønnede og en skiftende medarbeiderstab kjennetegner den alminnelige café- og isbars-drift. Vaktbytter, bud på ledige vakter og fraværhåndtering blir derfor hurtig en tidskrevende prosess. Med Tamigos online vaktplan automatiseres disse oppgavene. Du tar beslutningene, medarbeiderne får beskjed, hvorpå vaktplanen oppdateres automatisk.

Lett tidregistrering og overføring til lønn

Utbetaling av korrekt lønn til medarbeiderne er en av de største motivasjonsfaktorer på enhver arbeidsplass. Tamigo håndterer medarbeidernes mange forskjellige tillegg som du sammen med alle de faktiske vakter, registrert i timelisten, enkelt eksporterer til lønnssystemet via en fil. Medarbeiderne har til enhver tid adgang til deres egen timeliste, hvilket validerer den endelige lønnsutbetaling og motvirker konflikter.

"De butikksansvarlige er raskt i stand til å legge optimale vaktplaner."
Inger Luciani, administrasjonssjef

Slik kommer du raskt igang

Det er enkelt å komme raskt igang med Tamigo.
Hvis din forretning krever litt mer hjelp i oppstartsfasen, kan vi i Tamigo tilby deg en rekke rimelige service ytelser. Som oppstarts-virksomhet kan du enten booke et personlig møte, hvor vi sammen kartlegger dine behov i forhold til Tamigo. Du kan også kjøpe en workshop for deg og dine nøkkelmedarbeidere - deretter er alle medarbeidere opprettet og har adgang til oppdaterte vaktplaner.
Til kjeder tilbyr Tamigo å håndtere hele prosessen omkring implementering, dataoverføring, sømløs integrasjon til lønnssystem og opplæring av driftsansvarlige. Vi utarbeider sammen en kjøreplan for prosessen, hvor vi så på bakgrunn av de spesifikke behov og ønsker som er avdekket, skreddersyr en gjennomføringsplan. Målet er å tilføre din kjede mest verdi - hurtigst mulig.

Tamigo anbefaler denne pakke til din bransje

Starter

Kom igang enkelt og godt

Fra 345 NOK

Per Butikk/Avd. pr. måned

Regular

Rask lønnsberegning og lønns-integrasjon

Fra 475 NOK

Per Butikk/Avd. pr. måned

Enterprise

Til kjeden som vil ha en bedre oversikt og kontroll

Kontakt oss for pris

Prøv nå helt gratis!

;