Helse, omsorg og pleie

Tamigo Online Vaktplan gir tidsbesparende løsninger tilpasset av og for virksomheter innen helse, omsorg og pleie. Utfordringer med mange medarbeidere og kompliserte arbeidstids- og lønnsregler blir løst på en enkel og oversiktlig måte. Du får god kontroll over dine medarbeideres kompetanse og kan finne en ledig resurs raskt når du trenger det.

Prøv Gratis

Felles oversikt for medarbeider og leder

Moderne grensesnitt og smarte løsninger sparer dyrbar tid og gir direkte felles oversikt for medarbeider og leder.

Alltid oppdatert når som helst

Godkjenn vakt bytte og fyll vakante vakter når som helst fra din Android, Windows eller iPhone.

Sikre korrekte lønnsutbetalinger

Følg timebruk løpende og kontroller overtid i realtid. Bli varslet ved brudd mot regelverket og sikre korrekte lønnsutbetalinger.

”Før Tamigo, brukte jeg fire ganger så lang tid på å legge vaktplan og holde den oppdatert, som det jeg gjør i dag.”
Teamleder, Camilla Nilsen

Slik kommer du raskt igang

Det er enkelt å komme raskt igang med Tamigo.
Hvis din forretning krever litt mer hjelp i oppstartsfasen, kan vi i Tamigo tilby deg en rekke rimelige service ytelser. Som oppstarts-virksomhet kan du enten booke et personlig møte, hvor vi sammen kartlegger dine behov i forhold til Tamigo. Du kan også kjøpe en workshop for deg og dine nøkkelmedarbeidere - deretter er alle medarbeidere opprettet og har adgang til oppdaterte vaktplaner.
Til kjeder tilbyr Tamigo å håndtere hele prosessen omkring implementering, dataoverføring, sømløs integrasjon til lønnssystem og opplæring av driftsansvarlige. Vi utarbeider sammen en kjøreplan for prosessen, hvor vi så på bakgrunn av de spesifikke behov og ønsker som er avdekket, skreddersyr en gjennomføringsplan. Målet er å tilføre din kjede mest verdi - hurtigst mulig.

Tamigo anbefaler denne pakke til din bransje

Starter

Kom igang enkelt og godt

Fra 345 NOK

Per Butikk/Avd. pr. måned

Professional

Få full adgang til alle funksjoner i Tamigo

Fra 520 NOK

Per Butikk/Avd. pr. måned

Enterprise

Til kjeden som vil ha en bedre oversikt og kontroll

Kontakt oss for pris

Prøv nå helt gratis!

;