Supermarkeder/Dagligvare

Vi er detalj-bransjens beste sparringspartner. Tamigo er født for å hjelpe akkurat ditt Supermarked/Dagligvare med å nå målene omkring effektiv og kostbesparende vaktplanlegging, styring av lønnomkostninger og økt omsetning. Full og øyeblikkelig gjennomsiktighet om fremtidig bemanning, lønnsomkostninger og omsetning gir våre mange detalj-kunder muligheten for hele tiden å endre fremtiden til det bedre. Derfor er Tamigo ikke kun et online vaktplansystem, men også en aktiv, økonomisk sparringspartner, som hjelper deg med å treffe pro-aktive beslutninger på et lett tilgjengelig og veldokumentert grunnlag.

Prøv Gratis

Hurtig og effektiv implementering

Det er enkelt å implementere Tamigo. Etter bare en enkelt workshop endrer du fra det eksisterende system til Tamigo, og alle planer og medarbeidere er oppe å kjøre ved workshoppens slutt. Utover det har vi markedets mest brukervennlige app til alle smarttelefoner, som uavhengig av forutsetninger, skaper oversikt og trygghet for alle fra dag en - både medarbeidere, planleggere og administratorer. Tamigos abonnements løsning til en fast, lav pris sikrer dessuten, at du ikke skal bekymre deg for oppdateringer, vedlikehold og innkjøp av dyre programmer og PC'er. Det eneste, du skal ha, er adgang til internett!

Spar tid og penger

Tamigo gir deg alle forutsetninger for å gjøre ditt supermarked/dagligvare ennå mer profitabel. Ved å minimere tidskrevende administrasjon kan du sette ekstra fokus på å forbedre kundeservicen og derigjennom øke omsetningen. Tamigo erstatter tidligere tunge, administrative oppgaver så som vaktplanlegging, medarbeiderkommunikasjon, arbeide med Timelister og overføring til lønn, med tidsbesparende fullautomatiske prosesser.

Kontroller lønnprosenten – på alle nivåer

Tamigos lønnsprosentsrapport er spesielt velegnet til supermarkeder/dagligvare, som med gjennomtestede konsepter, presis er i stand til å forutsi den fremtidige omsetning. Med Tamigos budsjett og vaktplan er den daglige ledelse ikke bare i stand til å se, hva lønnsprosenten lå på ved siste registrerte omsetning. Lønnsprosentrapporten gir dessuten verdifull adgang til å se, hvordan din lønnprosent utvikler seg i fremtiden. Lønnsomkostningene for vaktplanen og den budsjetterte omsetning blir satt opp mot hverandre og gir ditt supermarkeds/dagligvare en klar, økonomisk ledetråd.

”Købmænd har ikke tid til at læse lange manualer. En af Tamigos helt store kvaliteter er, at nye købmænd kan nøjes med tre timers oplæring.”
HR-ansvarlig, Svend Halse Petersen

Slik kommer du raskt igang

Det er enkelt å komme raskt igang med Tamigo.
Hvis din forretning krever litt mer hjelp i oppstartsfasen, kan vi i Tamigo tilby deg en rekke rimelige service ytelser. Som oppstarts-virksomhet kan du enten booke et personlig møte, hvor vi sammen kartlegger dine behov i forhold til Tamigo. Du kan også kjøpe en workshop for deg og dine nøkkelmedarbeidere - deretter er alle medarbeidere opprettet og har adgang til oppdaterte vaktplaner.
Til kjeder tilbyr Tamigo å håndtere hele prosessen omkring implementering, dataoverføring, sømløs integrasjon til lønnssystem og opplæring av driftsansvarlige. Vi utarbeider sammen en kjøreplan for prosessen, hvor vi så på bakgrunn av de spesifikke behov og ønsker som er avdekket, skreddersyr en gjennomføringsplan. Målet er å tilføre din kjede mest verdi - hurtigst mulig.

Tamigo anbefaler denne pakken til din bransje

Starter

Kom igang enkelt og godt

Fra 345 NOK

Per Butikk/Avd. pr. måned

Regular

Rask lønnsberegning og lønns-integrasjon

Fra 475 NOK

Per Butikk/Avd. pr. måned

Professional

Få full adgang til alle funksjoner i Tamigo

Fra 520 NOK

Per Butikk/Avd. pr. måned

Prøv nå helt gratis!

;