Moduler

Tamigo dekker alle områder

Vaktplan

Tamigo er en 100% web-basert løsning, som gir deg full kontroll over hele bemanningsprosessen. Den logisk oppbygde og lett tilgjengelige vaktplanen hjelper deg å bevare oversikten i hverdagen. I den daglige drift tar du beslutninger om vaktbytte, bud på ledige vakter samt fravær - endringene legges automatisk inn i Tamigo, vaktplanen oppdateres og medarbeiderne orienteres. Du kan automatisk få overført din vaktplan til din private kalender i bl.a. Google, Outlook og iPhone. Når planleggeren oppdaterer vaktplanen, vil din kalender av seg selv oppdatere eventuelle endringer og vise dem i din kalender. Det er dessuten mulig å integrere planlagte- og faktiske lønnsomkostninger i den enkelte avdeling/butikk i din vaktplan. Tamigo gir deg dermed et presist bilde av lønnsomkostnings-nivået ved den vaktplan, du akkurat har lagt. Det gir et godt utgangspunkt for å foreta pro-aktive valg og disposisjoner.

Les mer

HR/Personal

HR-løsninger er normalt, først og fremst instrumenter som ledelsen i virksomheter bruker. I Tamigo går systemets HR-funksjoner hver dag i dialog med medarbeiderne, hvilket skaper en høy grad av medarbeider involvering.

Les mer

Fraværshåndtering

Registrering og dokumentasjon av medarbeideres fravær er for de fleste virksomheter en tidskrevende oppgave - spesielt i perioder med ferie og helligdager. Derfor gir Tamigo våre kunder mulighet til å gjøre fraværshåndteringen vesentlig lettere og langt mer overskuelig for alle parter. Medarbeiderne kan Online eller via Tamigo App selv sende fraværsønsker, som planlegger eller administrator godkjenner eller avviser. Fravær saldoer og vaktplan oppdateres automatisk med det samme.

Les mer

Kommunikasjon

Tamigo gjør det enkelt for ledelsen å få direkte adgang til alle relevante opplysninger på tvers av organisasjonen, samt mulighet for direkte kommunikasjon med alle medarbeidere i alle avdelinger. Videre har alle medarbeidere – uannsett virksomhetens størrelse – alltid tilgang til praktisk og strategisk informasjon, som igjen understøtter de overordnede forretningsmål. Hendelses- eller dag til dag kommunikasjon foregår automatisk via sms og/eller mail. Det betyr at det alltid er trygghet for at medarbeiderne er oppdaterte i forhold til endringer i for eks. vaktplanen.

Les mer

Timeliste og lønn

Registrer dine medarbeideres faktiske arbeidstid og la Tamigo summere lønnstimene for deg. Medarbeiderne kan selv følge med i egne timer, noe som øker sjansen for å fange opp eventuelle feil, innen timene når frem til lønnsavdelingen.

Les mer

Tamigo Touch tidregistrering

Flere og flere Tamigo-kunder benytter seg av Tamigos intelligente tidstempling - Tamigo Touch. Her får medarbeiderne mulighet til selv å stemple inn og ut - enten på en computer/Ipad på arbeidsplassen eller, også via deres egne smarttelefoner.

Les mer

Økonomi og forecasts

Tamigo er en helt avgjørende medspiller i det daglige arbeide med å optimere driften i din virksomhet uansett størrelse. Med Tamigo kan hovedkontoret styre- og skape oversikt over omsetning, produktivitet og lønnsomkostninger – på både kjede- region og butikknivå. Videre gir Tamigo mulighet for å sammenligne avdelingenes økonomi og vaktplanlegging i dag og frem i tid, noe som ytterligere kvalifiserer dialogen mellom hovedkontor og planleggere. Tamigos API gjør det dessuten mulig via web services å hente data direkte fra Tamigo eller sende data direkte inn i Tamigo. Det kan skje når du helst ønsker det og fra et hvilket som helst annet system. Bruken av et API sikrer dermed optimal fleksibilitet i forhold til integrasjon av data med andre systemer.

Les mer

Smarttelefon Apps

Det er ikke en tilfeldighet, at Tamigo App til alle smarttelefoner er en av markedets mest nedlastede. Her får du den samme adgang til alle kjernefunksjonene i Tamigo som via web-løsningen – vel å merke uten å gå på kompromiss med brukervennlighet, hastighet og oversikt. Du kan dessuten velge å se din vaktplan i Tamigo App på en lang rekke forskjellige språk.

Les mer