Økonomi og forecasts

Tamigo er en helt avgjørende medspiller i det daglige arbeide med å optimere driften i din virksomhet uansett størrelse.
Med Tamigo kan hovedkontoret styre- og skape oversikt over omsetning, produktivitet og lønnsomkostninger – på både kjede- region og butikknivå. Videre gir Tamigo mulighet for å sammenligne avdelingenes økonomi og vaktplanlegging i dag og frem i tid, noe som ytterligere kvalifiserer dialogen mellom hovedkontor og planleggere.

Tamigos API gjør det dessuten mulig via web services å hente data direkte fra Tamigo eller sende data direkte inn i Tamigo. Det kan skje når du helst ønsker det og fra et hvilket som helst annet system. Bruken av et API sikrer dermed optimal fleksibilitet i forhold til integrasjon av data med andre systemer.

Funksjoner

Les inn omsetningen automatisk

Tamigo kan lese dagens omsetning fra ditt POS-system direkte inn i Tamigo, slik at du automatisk har oppdaterte tall og lønnsprosenter i Tamigo, allerede neste dag.

Lønns-simulering og forecast

Grip inn i tide! På bakgrunn av de vaktplaner som er lagt fremover i tid, kan du se forholdet mellom dine budsjetterte lønnsomkostninger og omsetning, med det som er tilsvarende planlagt i ukene som kommer.

Budsjett oppfølging

Tamigo gjør det enkelt for deg se om du overholder budsjettet. Budsjettoppfølgingen kan skje på bakgrunn av faktiske timer eller lønnskroner.

Avstemming av forventninger på tvers av organisasjonen

Produktivitetsrapporten i Tamigo er et styringsverktøy for ledere, som ønsker å optimalisere forholdet mellom bemanning og omsetning. Med denne rapporten kan du hurtig reagere på evt. fallende omsetning eller for høy bemanning, så du kan treffe viktige og proaktive beslutninger, der gir dine medarbeidere de best mulige betingelser for å yte maksimalt på arbeidet – til gavn for produktiviteten i din virksomhet.


Treff pro-aktive beslutninger

Produktivitetsrapporten i Tamigo er et styringsverktøy for ledere, som ønsker å optimalisere forholdet mellom bemanning og omsetning. Med denne rapporten kan du hurtig reagere på evt. fallende omsetning eller for høy bemanning, så du kan treffe viktige og proaktive beslutninger, der gir dine medarbeidere de best mulige betingelser for å yte maksimalt på arbeidet – til gavn for produktiviteten i din virksomhet.


Se din fremtidige lønnsprosent

Med Tamigos budsjett og vaktplan er den daglige virksomhetsledelse ikke bare i stand til se hva lønnsprosenten lå på ved siste registrerte omsetning. Med lønnsprosentrapporten kan du dessuten se hvordan din lønnsprosent utvikler seg i fremtiden, fordi lønnsomkostningene for den planlagte vaktplan og budsjettet blir sammenlignet mot hverandre.