Fraværshåndtering

Registrering og dokumentasjon av medarbeideres fravær er for de fleste virksomheter en tidskrevende oppgave - spesielt i perioder med ferie og helligdager. Derfor gir Tamigo våre kunder mulighet til å gjøre fraværshåndteringen vesentlig lettere og langt mer overskuelig for alle parter.
Medarbeiderne kan Online eller via Tamigo App selv sende fraværsønsker, som planlegger eller administrator godkjenner eller avviser. Fravær saldoer og vaktplan oppdateres automatisk med det samme.

Funksjoner

Send fraværsønsker

Medarbeiderne kan selv be om ferie og fri via web/app hvilket gjør din vaktplanlegging enklere. Du har alltid en oppdatert oversikt over fraværsønsker, som du lett kan akseptere eller avvise.

Automatisk integrasjon

Fravær blir automatisk lagt inn i vaktplanen, når du har akseptert fraværsønsker, eller selv har registrert fravær på dine medarbeidere.

Oversiktlig fraværskalender

Når er medarbeiderne fraværende? I fraværkalenderen får du en grafisk oversikt over alle dine medarbeideres ferie og fravær og kan enkelt derifra redigere i eller slette fravær.

Fraværs statistikk

Virksomheten har adgang til en samlet oppdatert oversikt over sykefraværet, og kan derfor identifisere mønstre for fraværet, og sette fokus på relevant forebygging.


Fraværsoversikt på alle nivåer

Med ett klikk kan både medarbeidere, ledere og økonomiavdeling få en samlet oversikt over alle typer fravær så som: Sykefravær, ferie, fri, barns sykdom, permisjon, kurs, private avtaler, dager med hjemmekontor, reiser, overtid, avspassering, m.m. Det er enkelt, raskt og sparer virksomheten for en masse administrative omkostninger.

Enkelt håndtering av feriesaldo

Medarbeidere kan alltid få adgang til deres egen feriesaldo. Ledelsen har dessuten adgang til alle medarbeidernes feriesaldo på tvers av alle avdelinger. Fraværsmodulen gir automatiske advarsler, hvis medarbeidere ønsker ferie, som overstiger deres gjenværende saldo.