HR/Personal

HR-løsninger er normalt, først og fremst instrumenter som ledelsen i virksomheter bruker. I Tamigo går systemets HR-funksjoner hver dag i dialog med medarbeiderne, hvilket skaper en høy grad av medarbeider involvering.

Funksjoner

Felles dokumenter

Involver medarbeiderne og implementér kunnskapsdeling i praksis, ved å gjøre dokumenter som f.eks. MUS-samtaler (medarbeider- og utviklings samtaler), arbeidsrutiner, skjemaer og personalhåndbøker tilgjengelige i Tamigo. Du kan også enkelt opprette og lagre akkurat så mange relevante dokumenter pr. medarbeider i Tamigo, som påkrevet.

Få oversikt over kompetanser

Er det rett personer på arbeid? I Tamigo kan du lett tildele medarbeidere kompetanser, og derved sikre at personer med de nødvendige kompetanser er på arbeide, når behovet er der. Kompetanse-oversikten er en integrert del av vaktplanen.

Autogenerér arbeids-kontrakter

I Tamigo er det mulig å opprette arbeidskontrakter på den enkelte medarbeider med bakgrunn av inntastede stam-data om medarbeideren. Kontrakten kan deretter lagres i Tamigo, slik at den alltid er tilgjengelig online, for medarbeidere og ledelse.

Alltid oppdaterte og tilgjengelige medarbeideropplysninger

Du kan enkelt holde opplysninger om medarbeideres kompetanser, lønnsforhold, bonus-utbetalinger og fraværsdager, oppdaterte. Utover det kan du gjøre opplysninger og referater fra tidligere medarbeidersamtaler tilgjengelige for den enkelte medarbeider og dermed kvalifisere fremtidige MUS-samtaler.


Infrastruktur til effektiv kunnskaps-deling

Tamigo leverer infrastrukturen til effektiv kunnskapsdeling internt i virksomheten - flere av våre kunder bruker rett og slett Tamigo som en intranet-løsning, hvor alt er samlet ett sted. Med Tamigo kan ledelsen være sikker på at medarbeiderne alltid kommer innom den digitale oppslagstavlen, med aktuell virksomhetinformasjon og at de alltid har adgang til relevante dokumenter i deres personlige Tamigo-løsning.


Ny teknologi og medinnflytelse gir lojale medarbeidere

Tamigo App til alle smarttelefoner gir medarbeiderne en klart større medinnflytelse på eget arbeide. Det tror vi i Tamigo er en fordel – både når det handler om å motvirke stress, men også når det kommer til å holde fast på dyktige medarbeidere, hvilket i siste ende påvirker virksomhetenes konkurransedyktighet.