Kommunikasjon

Tamigo gjør det enkelt for ledelsen å få direkte adgang til alle relevante opplysninger på tvers av organisasjonen, samt mulighet for direkte kommunikasjon med alle medarbeidere i alle avdelinger. Videre har alle medarbeidere – uannsett virksomhetens størrelse – alltid tilgang til praktisk og strategisk informasjon, som igjen understøtter de overordnede forretningsmål.

Hendelses- eller dag til dag kommunikasjon foregår automatisk via sms og/eller mail. Det betyr at det alltid er trygghet for at medarbeiderne er oppdaterte i forhold til endringer i for eks. vaktplanen.

Funksjoner

Integrer med privat kalender

Du kan automatisk få overført din vaktplan til din private kalender i bl.a. Google, Outlook og iPhone. Når planlegger oppdaterer vaktplanen, vil din kalender av seg selv oppdatere eventuelle endringer i vakter og vise dem i din kalender.

Digital oppslagstavle

Kommuniser hurtig og målrettet med dine medarbeidere. Bruk oppslagstavlen, som alle medarbeidere ser (web/app) ved logg inn, til å fortelle om f.eks. dagens konkurranse, månedens kampanje eller utvidede åpningstider.

Vis beskjeder i vaktplan

Du som planlegger kan gi dagsaktuelle beskjeder direkte i vaktplanen. Disse beskjedene er straks tilgjengelig for dine medarbeidere via web/app.

Automatiske vakt påminnelser

Du kan enkelt få Tamigo til å sende automatiske vaktpåminnelser til dine medarbeidere. Det sikrer ytterligere, at alle er orientert om deres vaktplan og er med på å forhindre uteblivelse


Vekt på dialog

Kommunikasjons-modulen i Tamigo er en effektiv snarevei for å knytte medarbeiderne tettere til virksomheten, fordi vekten er på selvbestemmelse og dialog i stedet for én-veis kommunikasjon.

Historikk på avsendte e-mails og sms

Er du i tvil om, medarbeiderne har fått din siste sms? I Tamigo kan du lett dokumentere om dine avsendte sms er blitt korrekt avlevert og mottatt av dine medarbeidere. Dokumentasjonen er din og medarbeidernes sikkerhet i eventuelle tvilstilfeller.