Smarttelefon Apps

Det er ikke en tilfeldighet, at Tamigo App til alle smarttelefoner er en av markedets mest nedlastede. Her får du den samme adgang til alle kjernefunksjonene i Tamigo som via web-løsningen – vel å merke uten å gå på kompromiss med brukervennlighet, hastighet og oversikt.
Du kan dessuten velge å se din vaktplan i Tamigo App på en lang rekke forskjellige språk.

Funksjoner

Styr driften fra din Smarttelefon

Ta beslutninger om vaktbytte, fravær m.m. når det passer deg. Når du har truffet beslutningen, klarer systemet resten: Vaktplanen oppdateres, og de involverte medarbeidere får en sms med beskjed om din beslutning.

Tidregistrering på farten

Tamigo Touch, sjekk inn/ut via appen gjør det mulig for hver enkelt medarbeider at å stemple inn og ut på en smarttelefon. Avrundingsregler, pausekoder etc. fungerer akkurat på samme måte, som når du benytter Touch sjekk inn/ut via web. At de sjekker inn og ut når de er fysisk på plass settes opp i innstillingene.

Gjennomsiktlig kommunikasjon

Tamigo App tillater alle roller – fra administratorer, planleggere og medarbeidere – å være tett på arbeidsplassen uavhengig av tid og sted. Tamigo App sikrer, at alle medarbeidere alltid har adgang til en oppdatert vaktplan, en komplett telefonliste samt til all relevant virksomhetsinformasjon.

Alltid oppdatert!

Tamigo App gir deg adgang til alltid oppdaterte timelister. Fra appen kan du kopiere medarbeidernes planlagte vakter over til faktiske vakter. Du kan også registrere medarbeidernes faktiske timer i timelisten, og du har mulighet for å lukke dager som er kontrollert. Medarbeiderne har dessuten adgang til deres egne, individuelle timelister.


Effektiv medarbeiderkommunikasjon

Med Tamigo App foregår medarbeiderkommunikasjonen automatisk og effektivt. Via appen kan du treffe beslutninger om vaktbytte, vaktbud og fravær m.v., når det passer deg. Når du har truffet beslutningen, klarer systemet resten: Vaktplanen oppdateres, og de involverte medarbeidere får en sms med beskjed om din beslutning.


Vær der hvor det skjer!

Tamigo App tillater alle roller – fra administratorer, planleggere til medarbeidere – å være tett på arbeidsplassen uavhengig av tid og sted. Som leder kan du være sikker på at alle medarbeidere alltid er informerte om endringer i vaktplanen. Utover det gir appen adgang til en komplett telefonliste samt til all relevant virksomhetsinformasjon.