Tamigo Touch tidregistrering

Flere og flere Tamigo-kunder benytter seg av Tamigos intelligente tidstempling - Tamigo Touch. Her får medarbeiderne mulighet til selv å stemple inn og ut - enten på en computer/Ipad på arbeidsplassen eller, også via deres egne smarttelefoner.

Funksjoner

Spar tid og penger

Utbetal kun lønn for medarbeidernes faktiske vakter (tider), og la medarbeiderne stemple inn og ut online, uten å skulle fylle ut manuelle lister.

Hvem er på arbeide?

Bruker du Tamigo Touch, kan du alltid ha oversikten over, hvilke medarbeidere som er møtt på arbeide - uansett hvor du befinner deg.

Alltid korrekt lønnsutbetaling

Ved bruk av Tamigo Touch kan medarbeiderne umiddelbart se tidene i timelisten (lønnsdetaljer) i Tamigo. Dette validerer den endelige lønnsutbetaling og motvirker konflikter.

Bli sjef over egen tid

Alle sjekk inn og ut tider, inklusive pauser, legger seg automatisk inn i virksomhetens timeliste. Det sparer deg daglig for tidkrevende, manuell inntastings arbeide. Dessuten kan du være sikker på at de faktiske arbeidstider i timelisten alltid er korrekte. Du bestemmer selv avrundingsreglene for tidene det stemples inn og ut, og kan som arbeidsgiver enkelt se, hvem som har møtt på arbeide – uansett hvor du befinner deg.

Spar penger med presis lønnsutbetaling

Tamigo Touch er intelligent timeregistrering. Du kan som arbeidsgiver selv konfigurere tid-stemplingen, slik at det passer akkurat til din virksomhet. Avrundingsregler, pauser og kommentarer til vakten kan alt sammen håndteres av Tamigo Touch. Virksomheter som bruker Tamigo Touch, opplever ofte lavere lønnsomkostninger, fordi medarbeiderne blir betalt for den effektive arbeidstid – hverken mer eller mindre.

Bruk din smarttelefon til tidregistrering!

Du kan enkelt gjøre dine medarbeideres smarttelefoner til Tamigo Touch online tidstempling. Tamigo Touch er integrert i Tamigos app - en av markedets mest nedlastede - og fungerer på samme brukervennlige måte som Tamigo Touch på eks. PC eller Ipad. Med smarttelefonen til tidstempling får virksomheter, som ikke nødvendigvis har et fysisk hovedkvarter, en kjærkommen leilighet til gjøre bruk av alle fordelene ved Tamigo Touch. Administrator har også muligheten til å begrense Inn-/utsjekking via Smarttelefonen til enkelte butikker/avd.