Timeliste og lønn

Registrer dine medarbeideres faktiske arbeidstid og la Tamigo summere lønnstimene for deg. Medarbeiderne kan selv følge med i egne timer, noe som øker sjansen for å fange opp eventuelle feil, innen timene når frem til lønnsavdelingen.

Funksjoner

Sykedager

Registrer sykefravær på dine medarbeidere i timelisten, slik at syketimer overføres til rett lønnsart i lønnssystemet, og senere kan trekke ut fraværsstatistikk og bevare nødvendig oversikt.

Flekskonto

Med flekskonto (tidkonto) kan både du og dine månedslønnede medarbeidere, enkelt få oversikt over pluss/minus timer, samt se hvordan kontoen påvirkes av den fremtidige plan.

Eksport til lønnssystem

Med få klikk kan du eksportere faktiske lønnstimer, tillegg (UB), Overtid m.m. - klart til å leses direkte inn i ditt lønnssystem.

Timelisten - din garanti for korrekt lønnsutbetaling

I Timelisten fremgår de planlagte vakter fra vaktplanen samt de faktiske vakter. Når dagen er omme, kan planlegger lukke dagen, deretter er timene klare til å eksporteres til ditt foretrukne lønnssystem. Det er din din garanti for korrekt lønnsutbetaling.


Timeliste gir korrekte, økonomiske rapporter

Lukkede dager i timelisten med faktiske vakter, danner grunnlag for de økonomiske rapporter i Tamigo. Derfor har du med en ajourført timeliste alltid adgang til korrekte rapporter, så som forholdet mellom budsjetterte og faktisk tall.


Er min budsjetterte omsetning og vaktplanen samstemt?

Hvis din omsetning automatisk blir lest inn i Tamigo, kan du allerede morgenen etter se den lønnsprosent du realiserte dagen i forveien i timelisten. Ut fra bemanningen beregnes lønnsomkostningene, og med den faktiske omsetning fra timelisten kan du umiddelbart se dagens lønnsprosent. Hvis lønnsprosenten avviker markant fra den forventede, kan det være en anledning til å gjennomgå de neste dagers vagtplanlegging.