Vaktplan

Tamigo er en 100% web-basert løsning, som gir deg full kontroll over hele bemanningsprosessen. Den logisk oppbygde og lett tilgjengelige vaktplanen hjelper deg å bevare oversikten i hverdagen. I den daglige drift tar du beslutninger om vaktbytte, bud på ledige vakter samt fravær - endringene legges automatisk inn i Tamigo, vaktplanen oppdateres og medarbeiderne orienteres.

Du kan automatisk få overført din vaktplan til din private kalender i bl.a. Google, Outlook og iPhone. Når planleggeren oppdaterer vaktplanen, vil din kalender av seg selv oppdatere eventuelle endringer og vise dem i din kalender.

Det er dessuten mulig å integrere planlagte- og faktiske lønnsomkostninger i den enkelte avdeling/butikk i din vaktplan. Tamigo gir deg dermed et presist bilde av lønnsomkostnings-nivået ved den vaktplan, du akkurat har lagt. Det gir et godt utgangspunkt for å foreta pro-aktive valg og disposisjoner.

Funksjoner

Legg planer inn i fremtiden

Du behøver ikke taste inn alle vakttider i planen uke for uke, men nøye deg med å gjøre det én gang, hvis du benytter en uke-mal (turnus). Rull så ut din vaktplan for ett ønsket antall uker og gi medarbeiderne umiddelbar adgang til den. Du har dessuten også mulighet til å rulle ut vaktplan for en enkelt medarbeider uten å overskrive den eksisterende vaktplan.

Legg vaktplan

Skriv vakttidene direkte inn i vaktplanen, beveg deg raskt og enkelt rundt med piltastene, trykk lagre og del den oppdaterte vaktplanen med dine medarbeidere online/app med det samme.

Vaktbørs

På vaktbørsen kan du enkelt akseptere og avvise medarbeidernes bud på åpne (fri) vakter samt eventuelle ønsker om vaktbytter . Det gir full dokumentasjon og skaper 100% klarhet i vaktene, som oppdateres automatisk, når planlegger eller administrator har truffet beslutningen.

Farvel til Excel-ark og tidkrevende taste-arbeide

Mange virksomheter opplever et boom i antallet av deltidsansatte. Det stiller større krav til vaktplanen, som i dag skal håndtere langt flere medarbeidere og mer kompleks medarbeider kommunikasjon enn for bare få år siden. Derfor er tiden løpt fra Excel-arket med timevis av manuelt og feilbeheftiget inntastings arbeide. Tamigos vaktplan erstatter de manuelle prosesser til fordel for automatiserte funksjoner, som tillater at du kan bruke tiden på det, du synes er viktigst.


Ha enkelt kontroll på arbeidstidsregler

Når du legger vaktplan i Tamigo, får du en rekke informasjoner, som forhindrer at du ikke trer over en rekke arbeidstidsregler. Farvekoder hjelper deg eksempelvis med å gi dine medarbeidere nøyaktig de timer, de kontraktmessig er berettiget. Utover det vil du få automatiske advarsler ved brudd på 11-timers regelen m.m.


100% online

Tamigo er en online løsning. Det betyr at du som administrator eller planlegger, alltid kan legge nye vaktplaner eller endre i de eksisterende, uansett hvor du befinner deg. Når du er ferdig, godkjenner du din nye vaktplan med et enkelt klikk, hvorpå medarbeidere har adgang til den oppdaterte vaktplan.